La família. Passat, present i futur.

Entenem per família tot grup de persones unides per una filiació parental, consanguínia o d’amistats que conviuen establint una comunitat entre ells per un període de temps. El més habitual és les parelles o matrimonis que conviuen amb un o més fills i conformen la unitat bàsica de tota societat. Però el que determina que…
Read more