Resistència identitaria

Article d’Elisenda Navinés publicat a le journal El Bourricot desembre 2019. La paraula “resistència”, ve del llatí q vol dir mantenir-se ferm, persistir, oposar-se reiteradament sense perdre el lloc i esta compost de “re- “ (intensificació de l’acció) i del verb “sistere”, que vol dir prendre posició. La resistència permet doncs posicionar-se per esdevenir qui…
Read more